描写上海的古诗 作文一:《描写春游的古诗》2000字

作文一:《描写春游的古诗》2000字

春游  白居易

上马临出门,出门复逡巡。

回头问妻子,应怪春游频。

诚知春游频,其奈老大身。

朱颜去复去,白发新更新。

请君屈十指,为我数交亲。

大限言百岁,几人及七旬?

我今六十五,走若下坡轮。

假使得七十,只有五度春。

逢春不游乐,但恐是痴人。

春遊

上馬臨出門,出門復逡巡。

回頭問妻子,應怪春遊頻。

誠知春遊頻,其奈老大身。

朱顏去復去,白發新更新。

請君屈十指,為我數交親。

大限言百歲,幾人及七旬?

我今六十五,走若下坡輪。

假使得七十,隻有五度春。

逢春不遊樂,但恐是癡人。

chūn yóu

shàng mǎ lín chū mén , chū mén fù qūn xún 。

huí tóu wèn qī zǐ , yīng guài chūn yóu pín 。

chéng zhī chūn yóu pín , qí nài lǎo dà shēn 。

zhū yán qù fù qù , bái fā xīn gēng xīn 。

qǐng jūn qū shí zhǐ , wéi wǒ shù jiāo qīn 。

dà xiàn yán bǎi suì , jī rén jí qī xún ?

wǒ jīn liù shí wǔ , zǒu ruò xià pō lún 。

jiǎ shǐ dé qī shí , zhī yǒu wǔ dù chūn 。

féng chūn bù yóu lè , dàn kǒng shì chī rén 。

鉴赏

白居易(唐)的《春游》选自全唐诗。

言百岁:一作年百岁。

描写春游的古诗

【春游曲】

长孙氏

上苑桃花朝日明,兰闺艳妾动春情。

井上新桃偷面色,檐边嫩柳学身轻。

花中来去看舞蝶,树上长短听啼莺。

林下何须远借问,出众风流旧有名。

【相和歌辞·子夜春歌】

王翰

春气满林香,春游不可忘。

落花吹欲尽,垂柳折还长。

桑女淮南曲,金鞍塞北装。

行行小垂手,日暮渭川阳。

【春游】

王勃

客念纷无极,春泪倍成行。

今朝花树下,不觉恋年光。

【奉和初春幸太平公主南庄应制(景龙三年二月十一日)】

李峤

主家山第接云开,天子春游动地来。

羽骑参差花外转,霓旌摇曳日边回。

还将石溜调琴曲,更取峰霞入酒杯。

鸾辂已辞乌鹊渚,箫声犹绕凤凰台。

【和晋陵陆丞早春游望(一作韦应物诗)】

杜审言

独有宦游人,偏惊物候新。

云霞出海曙,梅柳渡江春。

淑气催黄鸟,晴光转绿苹。

忽闻歌古调,归思欲沾巾。

更多描写春游的古诗词请关注“习古堂国学网”(www.xigutang.com)

【奉和立春游苑迎春】

沈佺期

东郊暂转迎春仗,上苑初飞行庆杯。

风射蛟冰千片断,气冲鱼钥九关开。

林中觅草才生蕙,殿里争花并是梅。

歌吹衔恩归路晚,栖乌半下凤城来。

【春游值雨】

张旭

欲寻轩槛列清尊,江上烟云向晚昏。

须倩东风吹散雨,明朝却待入华园。

【春游乐】

李端

游童苏合弹,倡女蒲葵扇。

初日映城时,相思忽相见。

褰裳蹋路草,理鬓回花面。

薄暮不同归,留情此芳甸。

【春游乐】

李端

柘弹连钱马,银钩妥堕鬟。

摘桑春陌上,踏草夕阳间。

意合辞先露,心诚貌却闲。

明朝若相忆,云雨出巫山。

【早春游慈恩南池】

司空曙

山寺临池水,春愁望远生。

蹋桥逢鹤起,寻竹值泉横。

新柳丝犹短,轻苹叶未成。

还如虎溪上,日暮伴僧行。

【长安春游】

王建

骑马傍闲坊,新衣著雨香。

桃花红粉醉,柳树白云狂。

不觉愁春去,何曾得日长。

牡丹相次发,城里又须忙。

【长安春游】

杨巨源

凤城春报曲江头,上客年年是胜游。

日暖云山当广陌,天清丝管在高楼。

茏葱树色分仙阁,缥缈花香泛御沟。

桂壁朱门新邸第,汉家恩泽问酂侯。

【春游曲三首】

令狐楚

晓游临碧殿,日上望春亭。

芳树罗仙仗,晴山展翠屏。

一夜好风吹,新花一万枝。

风前调玉管,花下簇金羁。

阊阖春风起,蓬莱雪水消。

相将折杨柳,争取最长条。

【同水部张员外籍曲江春游,寄白二十二舍人】

韩愈

漠漠轻阴晚自开,青天白日映楼台。

曲江水满花千树,有底忙时不肯来。

【春游曲二首】

王涯

万树江边杏,新开一夜风。

满园深浅色,照在绿波中。

上苑何穷树,花间次第新。

香车与丝骑,风静亦生尘。

【春游二林寺】

白居易

下马二林寺,翛然进轻策。

朝为公府吏,暮作灵山客。

二月匡庐北,冰雪始消释。

阳丛抽茗芽,阴窦泄泉脉。

熙熙风土暖,蔼蔼云岚积。

散作万壑春,凝为一气碧。

身闲易飘泊,官散无牵迫。

缅彼十八人,古今同此适。

是年淮寇起,处处兴兵革。

智士劳思谋,戎臣苦征役。

独有不才者,山中弄泉石。

【洛中春游呈诸亲友】

白居易

莫叹年将暮,须怜岁又新。

府中三遇腊,洛下五逢春。

春树花珠颗,春塘水麹尘。

春娃无气力,春马有精神。

并辔鞭徐动,连盘酒慢巡。

经过旧邻里,追逐好交亲。

笑语销闲日,酣歌送老身。

一生欢乐事,亦不少于人。

【钱唐湖春行】

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

【春游】李商隐桥峻斑骓疾,

川长白鸟高。烟轻惟润柳,风滥欲吹桃。

徙倚三层阁,摩挲七宝刀。

庾郎年最少,青草妒春袍。

【襄州春游】皮日休

信马腾腾触处行,春风相引与诗情。

等闲遇事成歌咏,取次冲筵隐姓名。

映柳认人多错误,透花窥鸟最分明。

岑牟单绞何曾著,莫道猖狂似祢衡。

作文二:《描写西湖的古诗》2200字

学习辅助网 www.5730.net

描写西湖的古诗

1、《春题湖上》

唐?白居易

湖上春来似画图,乱峰围绕水平铺。

松排山面千重翠,月点波心一颗珠。

碧毯线头抽早稻,青罗裙带展新蒲。

未能抛得杭州去,一半勾留是此湖。

2、《杭州回舫》

唐?白居易

自别钱塘山水后,不多饮酒懒吟诗。

欲将此意凭回棹,报与西湖风月知。

3、《寄题余杭郡楼兼呈裴使君》

唐?白居易

官历二十政,宦游三十秋。

江山与风月,最忆是杭州。

北郭沙堤尾,西湖石岸头。

绿觞春送客,红烛夜回舟。

不敢言遗爱,空知念旧游。

凭君吟此句,题向望涛楼。

4、《和西川李尚书汉州微月游房太尉西湖》

唐?刘禹锡

木落汉川夜,西湖悬玉钩。

旌旗环水次,舟楫泛中流。

目极想前事,神交如共游。

瑶琴久已绝,松韵自悲秋。

5、《颍州从事西湖亭宴饯》

唐?许浑

西湖清宴不知回,一曲离歌酒一杯。

城带夕阳闻鼓角,寺临秋水见楼台。

兰堂客散蝉犹噪,桂楫人稀鸟自来。

独想征车过巩洛,此中霜菊绕潭开。

6、《题磻溪垂钓图》

唐?罗隐

吕望当年展庙谟,直钩钓国更谁如。

若教生在西湖上,也是须供使宅鱼。

7、《重别西湖》

唐?李绅

浦边梅叶看凋落,波上双禽去寂寥。

吹管曲传花易失,织文机学羽难飘。

雪欺春早摧芳萼,隼励秋深拂翠翘。

繁艳彩毛无处所,尽成愁叹别溪桥。

莘莘学子必备的交流网站----学习辅助网 www.5730.net

学习辅助网 www.5730.net

8、《题临安邸》

宋?林升

山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休。

暖风熏得游人醉,直把杭州当汴州。

9、《晓出净慈寺》

宋?杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

10、《饮湖上初晴后雨》

宋?苏轼

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

11、《岳鄂王墓》

元?赵子昂

鄂王墓上草离离,秋日荒凉石兽危。

南渡君臣轻社稷,中原父老望旌旗。

英雄已死嗟何及,天下中分遂不支。

莫向西湖歌此曲,水光山色不胜悲。

12、《忆西湖》

明?张煌言

梦里相逢西子湖,谁知梦醒却模糊。

高坟武穆连忠肃,添得新祠一座无。

13、《西湖杂诗》

清?黄任

珍重游人入画图,楼台绣错与茵铺。

宋家万里中原土,博得钱塘十顷湖。

14、《闻意索三门湾以兵轮三艘迫浙江有》

清?康有为

凄凉白马市中箫,梦入西湖数六桥。

绝好江山谁看取,涛声怒断浙江潮。

15、《南游吟草》

现当代?郁达夫

武夷三十六雄峰,九曲清溪境不同。

山水若从奇处看,西湖终是小家容。

16、《苏堤春晓》

明?杨周

柳暗花明春正好,重湖雾散分林沙。

何处黄鹤破瞑烟,一声啼过苏堤晓。

17、《曲院风荷》

明?王瀛

古来曲院枕莲塘,风过犹疑酝酿香。

尊得凌波仙子醉,锦裳零落怯新凉。

莘莘学子必备的交流网站----学习辅助网 www.5730.net

学习辅助网 www.5730.net

18、《双峰插云》

清?陈糜

南北高峰高插天,两峰相对不相连。

晚来新雨湖中过,一片痴云锁二尖。

19、《与颜钱塘登樟亭望潮作》

唐?孟浩然

百里闻雷震,鸣弦暂辍弹。

府中连骑出,江上待潮观。

照日秋空通,浮天渤解党。

惊涛来似雪,一座凛生寒。

20、《平湖秋月》

宋?孙锐

月冷寒泉凝不流,棹歌何处泛归舟。

白苹红蓼西风里,一色湖光万顷秋。

21、《涌金门见柳》

元?贡性之

涌金门外柳如金,三日不来成绿阴。

折取一技入城去,教人知道已春深。

22、《南屏晚钟》

明?万达甫

玉屏青障暮烟飞,给殿钟声落翠微。

小径殷殷惊鹤梦,山增归去扣柴扉。

23、《夜泛西湖》

明?董斯张

放棹西湖月满衣,千山晕碧秋烟微。

二更水鸟不知宿,还向望湖亭上飞。

24、《花港观鱼》

清?许承祖

水上新红漾碧虚,卢园景物尽邱墟。

就中只觉游鱼乐,我亦忘机乐似鱼。

25、《西湖柳枝词》

清?田庶

短长条拂短长堤,上有黄莺恰恰啼。

翠幕烟绡藏不得,一声声在画桥西。

26、《西湖留别》

唐?白居易

征途行色惨风烟,祖帐离声咽管弦。

翠黛不须留五马,皇恩只许住三年。

绿藤阴下铺歌席,红藕花中泊妓船。

处处回头尽堪恋,就中难别是湖边。

莘莘学子必备的交流网站----学习辅助网 www.5730.net

学习辅助网 www.5730.net

学习辅助网  www.5730.net 学习路上必备的交流学习网站

莘莘学子必备的交流网站----学习辅助网 www.5730.net

相关文章

 • 最好的老师作文600字 作文一:《我最好的老师作文600字
 • 我心中的桃花源300字 作文一:《我心中的桃花源300字作
 • 滴水穿石的启示作文300 作文一:《《滴水穿石的启示》作
 • 云南最美的风景作文 作文一:《最美的风景作文》1600字
 • 滴水穿石的启示500 作文一:《【滴水穿石的启示500字】
 • 精彩片段作文500 作文一:《电影精彩片段作文450-500作
 • 德天瀑布怎么形容 作文一:《德天瀑布》600字
 • 英语环保建议作文 作文一:《给市长的环保建议书英语作
 • 英语环保作文高中 作文一:《环保主题英语作文高中》460
 • 参观青少年宫作文 作文一:《作文:青少年宫》900字
 • 英语关于环保作文 作文一:《关于环保英语作文 环保英语
 • 留下一点空白话题作文 作文一:《留下一点空白》300字
 • 网友分享和推荐的实用文章和资料只是为了提供更多的参考信息,不代表本站的立场或赞成其观点,若有事宜请联系我们,服务邮箱xkynjf#126.com(将#换成@)
  © 星空实用网